Федерація аудиторів, бухгалтерів
і фінансистів АПК України
 
 
 
 

Громадська організація "Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України" (ФАБФ) є відкритою для фахівців, які прагнуть об'єднати зусилля для власного професійного розвитку та виявили добровільне бажання стати її членами. Вступ в члени ФАБФ здійснюється у відповідності до Положення про членство.

Членами ФАБФ можуть бути фізичні особи, які мають або здобувають вищу чи іншу фахову освіту за спеціальністю бухгалтера, фінансиста, аудитора, економіста, оцінювача чи юриста і визнають Статут, внутрішні документи Федерації та Кодекс професійної етики Міжнародної федерації бухгалтерів.

На сьогодні членами ФАБФ є більше 1800 осіб, серед яких почесними членами є провідні вчені у галузі обліку і фінансів та державні діячі, дійсними і асоційованими членами - керівники і спеціалісти підприємств аграрного сектору.

Для набуття індивідуального членства в ФАБФ необхідно подати документи:

 1. письмову заяву на членство встановленої форми;
 2. копії:
  - паспорта
  - трудової книжки, завіреної на останньому місці роботи;
  - сертифікатів професійних об'єднань бухгалтерів, аудиторів і фінансистів (за наявності);
  - диплому про освіту;
  - квітанції про сплату вступного і річного внесків (всього 400 грн.)
 3. фото (розміром 3х4);
 4. Згоду на обробку персональних даних встановленної форми.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ:

Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України
Код ЄДРПОУ 26410327
Рахунок 26002052664248
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 300711
Призначення платежу: Членський внесок (П.І.П.)

 
Top! Top!