Федерація аудиторів, бухгалтерів
і фінансистів АПК України
 
 
 
 

Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України є відкритою для фахівців, які прагнуть об'єднати зусилля у власному професійному розвитку та виявили добровільне бажання стати її членами. Вступ в члени Федерації здійснюється у відповідності до Положення про членство.

Членами Федерації можуть бути фізичні особи, які мають або здобувають вищу чи іншу фахову освіту за спеціальністю бухгалтера, фінансиста, аудитора, економіста, оцінювача чи юриста і визнають Статут, внутрішні документи Федерації та Кодекс професійної етики Міжнародної федерації бухгалтерів.

На сьогодні членами Федерації є більше 1600 осіб, серед яких почесними членами є провідні вчені у галузі обліку і фінансів та державні діячі, дійсними і асоційованими членами - керівники і спеціалісти підприємств аграрного сектору.

Для набуття індивідуального членства в Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України необхідно подати документи:

 1. письмову заяву на членство в ФАБФ АПКУ встановленої форми;
 2. копії:
  - паспорта
  - трудової книжки, завіреної на останньому місці роботи;
  - сертифікатів професійних об'єднань бухгалтерів, аудиторів і фінансистів (ACCA, CMA, СIA, СPA, інші (за наявності);
  - диплому про освіту;
  - квитанція про сплату вступного і річного внесків (всього 200 грн.)
 3. фото (розміром 3х4);
 4. Згоду на обробку персональних даних встановленної форми;
 
Top! Top!