Федерація аудиторів, бухгалтерів
і фінансистів АПК України
 
 
 
 

Редакція "Облік і фінанси АПК", ФАБФ АПКУ спільно з Інститутом обліку і фінансів запрошує Вас прийняти участь у роботі ІV Міжнародної науково-практичної конференції "Наукове та професійне забезпечення розвитку обліку та фінансів аграрного сектору економіки в умовах глобалізації", яка відбудеться 18-19 вересня 2008 року в Інституті аграрної економіки (м. Київ).

Основні напрями роботи конференції:
  1. Фінансове забезпечення функціонування аграрного ринку в умовах вступу України до СОТ
  2. Наукове забезпечення розвитку галузевого обліку і аудиту в умовах глобалізації
  3. Роль та місце громадських та виробничих професійних об'єднань у формуванні професії бухгалтера і фінансиста.
Організатори конференції:
  • Міністерство фінансів України
  • Міністерство аграрної політики України
  • ННЦ "Інститут аграрної економіки" УААН
  • ННЦ "Інститут обліку і фінансів"
  • Євразійська Рада сертифікованих бухгалтерів і аудиторів (ЄРСБА)
  • Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України (ФАБФ АПКУ)
  • Журнал "Облік і фінанси АПК"

До участі у конференції приймаються тези доповідей та наукові статті.

Тези доповідей будуть опубліковані в Збірнику тез за результатами конференції. Статті, що відповідатимуть вимогам ВАК України будуть опубліковані в науково-виробничому журналі "Облік і фінанси АПК"

Вимоги до оформлення матеріалів

 
Top! Top!