Федерація аудиторів, бухгалтерів
і фінансистів АПК України
 
 
 
 
24 вересня та 2 жовтня відбудеться навчання працівників обліково-фінансового апарату Державної служби з охорони прав на сорти рослин та Державної служби з карантину рослин України, відповідно, за курсом: «Складання періодичної і річної звітності» програми САРS Федерації аудиторів, бухгалтерів та фінансистів АПК України … Даний курс включає наступні питання:
1.    Структура та призначення фінансової звітності бюджетних установ
1.1.     Основи складання фінансової звітності бюджетних установ
1.2.     Порядок та терміни подання фінансової звітності
2.    Формування показників місячної та квартальної фінансової звітності бюджетними установами
2.1.    Склад місячної фінансової звітності
2.2.    Порядок складання місячної фінансової звітності
2.3.    Форми квартальної фінансової звітності
2.4.    Порядок складання квартальної фінансової звітності
3.    Особливості складання річної фінансової звітності бюджетними установами
3.1.    Основи складання річної фінансової звітності
3.2.    Вимоги до порядку складання річної звітності установ, основна діяльність яких здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів
3.3.    Виправлення помилок та інші зміни у фінансовій звітності
 
Top! Top!