Федерація аудиторів, бухгалтерів
і фінансистів АПК України
 
 
 
 

КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Завідувач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Михайлов М.Г.

Наказом від 29.04.1977 № 95 Міністерства сільського господарства СРСР було відкрито Сумський філіал Харківського сільськогосподарського інституту імені В.В. Докучаєва. У філіалі було відкрито спеціальності: агрономія, економіка і організація в сільському господарстві та бухгалтерський облік в сільському господарстві (шифр 1740).

У вересні 1978 року утворена кафедра бухгалтерського обліку та машинної обробки інформації, завідуючим кафедри призначено д.е.н., професора Барановського М.Т.

Наказом від 05.03.1980 року № 60 Міністерства сільського господарства СРСР було змінено назву спеціальності "бухгалтерський облік в сільському господарстві" на спеціальність "бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності".

Наказом від 29.01.1982 року № 23 Міністерства сільського господарства СРСР була відкрита спеціальність "Ревізія і контроль".

Колективне фото кафедри

Наказом від 24.09.1985 року № 244 Міністерства сільського господарства СРСР та наказом ректора Харківського сільськогосподарського інституту від 31.07.1986 року № 95 кафедру реформовано на кафедру бухгалтерського обліку та фінансів, де завідуючим було призначено д.е.н., професора Белебеху І.О., і кафедру машинної обробки інформації.

З 01.09.1988 наказом від 31.08.1988 року призначено завідуючим кафедри к.е.н., доцента Ільїна В.К.

Наказом ректора від 12.07.1994 року № 60-К кафедра перейменована на кафедру бухгалтерського обліку та аудиту.

З 01.08.1995 року, згідно наказу від 01.08.1995 року № 176-ВК, завідуючим кафедри бухгалтерського обліку та аудиту призначено к.е.н. , доцента Михайлова М.Г. З 2007 року кафедра носить назву бухгалтерського обліку.

Викладачі кафедри бухгалтерського обліку в рамках загальнодержавної програми з питань обліку, звітності та аудиту з урахуванням сучасних міжнародних стандартів освіти мають всі необхідні теоретичні та практичні можливості для забезпечення високої якості підготовки спеціалістів нового типу.

Профілюючими дисциплінами, які забезпечують підготовку фахівців є: теорія бухгалтерського обліку, фінансовий та управлінський облік, облік в галузях народного господарства та зарубіжних країнах, експертиза обліку та ін.

Адреса: Україна, 40021, м. Суми, вул. Кірова,160, тел. 222-448, 212-647

 
Top! Top!