Федерація аудиторів, бухгалтерів
і фінансистів АПК України
 
 
 
 
Програма сертифікації професійних бухгалтерів агробізнесу (САРА)

СAPA

Це перша загальнонаціональна програма професійної сертифікації, яка орієнтована на бухгалтерів аграрного сектору економіки України і базується на загальноприйнятій практиці обліку сільськогосподарської діяльності за міжнародними стандартами.
Програма передбачає проходження чотирьох обов'язкових семінарів-навчань на напрямами:

  • Нормативно-правове регулювання земельно-майнових відносин в агарному секторі;
  • Облікова політика: капіталізація і підвищення інвестиційної привабливості та безпеки підприємства й аграрної галузі;
  • Звітність підприємств агробізнесу в забезпечені прозорості інтеграційних процесів;
  • Система податкових платежів та спеціальні режими оподаткування агробізнесу.

А також одного спеціалізованого семінару-навчання на вибір із запропонованих нижче напрямів:

  • Облік майна та сільськогосподарської діяльності за МСБО 41 "Сільське господарство", і П(С)БО 30 "Біологічні активи";
  • Облік на промислових підприємствах аграрного сектору за напрямами спеціалізації;
  • Інноваційні аспекти обліку майна в державних підриємствах аграрного сектору;
  • Забезпечення конкурентної системи обліку і аналізу господарської діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

За результатами успішного складання незалежного тестування слухачам видається сертифікат САРА - Certified Agribusiness Professional Accountant - Сертифікований професійний бухгалтер агробізнесу.

Деталі...

Програма міжнародної сертифікації професійних бухгалтерів (CIPA)
CIPA

Програма CIPA - це російськомовна програма навчання, іспитів і сертифікації, яка базується на Міжнародних стандартах фінансової звітності, відповідає Міжнародним стандартам освіти (МСО) МФБ і адаптована до національного ділового середовища. Після успішної здачі екзаменів по кожному з напрямів слухач отримує Сертифікат рівня:   

  • САР - Certified Accounting Practitioner (Сертифікований бухгалтер-практик);    
 • СІРА - Certified International Professional Accountant (Сертифікований міжнародний професійний бухгалтер).

Деталі...

Програма підготовки Асоціації Присяжних Дипломованих бухгалтерів (АССА)
DipIFR

Програма АССА - Диплом по Міжнародній фінансовій звітності (DipIFR) дає можливість отримати необхідні знання і навики в сфері застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності, а після успішного складання кваліфікаційного іспиту - присвоєння всесвітньо визнаного Диплому АССА DipIFR.     
   

Деталі...

Програма сертифікації бухгалтерів бюджетної сфери (CAPS)
Image

З 2009 року Інститутом обліку і фінансів розпочато навчання за програмою CAPS. Програма представлена для підвищення кваліфікації і сертифікації бухгалтерів бюджетної сфери.
Програма складається з семінарів-навчань за п'ятьма напрямами:

 

 

  • Модернізація бухгалтерського обліку в державному секторі: застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

 

  • Кошториси бюджетних установ. Облік доходів і видатків;

 

  • Фінансова та бюджетна звітність в державному секторі;

 

  • Бухгалтерський облік використання державного майна та об'єктів інтелектуальної власності в бюджетних установах;

 

  • Закупівля товарів, робіт, послуг за державні кошти.

 

 

Після успішного незалежного тестування учасники отримують сертифікат CAPS - Certified Accountant of public sector - Сертифікований бухгалтер в бюджетній сфері.

Деталі...

 
Top! Top!