Федерація аудиторів, бухгалтерів
і фінансистів АПК України
 
 
 
 

19 вересня в рамках святкування 5-тої річниці галузевого професійного громадського об'єднання - Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, в Інституті аграрної економіки відбувся круглий стіл на тему: "Фінансове забезпечення аграрного сектору України в умовах СОТ".

Головним питанням, на яке спробували знайти відповідь його учасники стали перспективи розвитку вітчизняного аграрного сектору України в умовах СОТ.

У круглому столі взяли участь представники Мінагрополітики, Мінекономіки, Держкомстату, керівники професійних та громадських об'єднань, сільськогосподарські виробники, міжнародні експерти.

Головне питання круглого столу - на що очікувати сільськогосподарським товаровиробникам з боку державної підтримки аграрного сектору України в умовах членства в СОТ? Саме на ньому акцентував увагу заступник директора ННЦ "Інститут аграрної економіки" УААН М.Я.Дем'яненко відмітивши позитивні тенденції у фінансуванні сільського господарства. "За останні п'ять років видатки бюджету на аграрний сектор зросли у 2,5 рази і склали у 2007 р. 7,3 млрд. грн.". Разом з тим, академік зауважує, що: "для ефективнішого використання бюджетних коштів по цільових програмах підтримку слід здійснювати комплексно. Це передбачає бюджетне фінансування в межах декількох взаємообумовлених програм одночасно, відсутність фінансування або недофінансування однієї з програм може призвести до розриву всього технічного ланцюга і спричинити невиконання всієї програми".

Окрім позитивної статистики учасники виділили низку актуальних проблем, що постали перед аграрним сектором економіки з вступом України в СОТ. Академік-секретар відділення аграрної економіки та земельних відносин УААН С.М. Кваша застеріг, що: "Існуючий рівень захисту внутрішнього ринку за окремими видами продукції може бути суттєво змінений після вступу України до COT". Зокрема академік відзначає, що: "українські виробники агропродовольчої продукції мають передбачати певні конкурентні проблеми та обмеження внаслідок збільшення субсидованого імпорту продовольства походженням із країн ЄС та інших країн, зокрема м'яса, цукру, молочних продуктів тощо, що прямо залежить від зменшення ступеня захисту внутрішнього ринку через мито".

В підтримку цієї думки виступила також експерт громадського об'єднання "Інститут розвитку аграрних ринків" Т.О. Осташко, яка відмітила, що: "У 2006 році в ході адаптації національного законодавства до вимог СОТ норма, що передбачала можливість використання мінімальних імпортних цін як індикатора для здійснення державних інтервенцій на внутрішньому ринку для підтримки виробників, була виключена із Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України". Зважаючи на це, а також на зобов'язання не застосовувати імпортні квоти, Україні не залишено можливості захищати національного виробника продукції тваринництва мінімальними імпортними цінами, імпортними квотами і заборонами на імпорт".

Резолюція Круглого столу

 
Top! Top!