Федерація аудиторів, бухгалтерів
і фінансистів АПК України
 
 
 
 

Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України здійснює активну підтримку бізнес-партнерів в аграрному секторі економіки.

  • У вирішенні актуальних питань ефективного господарювання агропромислових підприємств Федерація активно співпрацює з комітетами Верховної Ради України, зокрема з Комітетом з питань аграрної політики та земельних відносин, Комітетом з питань економічної політики, Комітетом з питань європейської інтеграції.
  • Представники Федерації у складі Методичної ради з питань бухгалтерського обліку при Міністерстві аграрної політики та продовольства України приймають участь у підготовці проектів нормативних документів Міністерства. При обговоренні цих проектів члени Федерації, які входять до складу Громадської ради Мінагропроду, відстоюють інтереси аграрного бізнесу.
  • Проблеми реформування обліку, звітності та аудиту в системі аграрного сектору постійно обговорюються на конференціях, круглих столах та зустрічах, які Федерація організовує спільно з органами державної влади, професійними організаціями, учбовими закладами. Участь професіоналів в заходах Федерації сприяє врахуванню національних інтересів при запровадженні у вітчизняну практику міжнародних принципів сільськогосподарського обліку.
  • Через розгалужену систему територіальних відділень Федерація забезпечує інформаційно-консультаційне обслуговування аграрного бізнесу: інтернет-ресурси, журнал і посібники видавництва "Облік і фінанси АПК" дають оперативні відповіді на питання повсякденної роботи працівників фінансово-бухгалтерських служб.
  • Інститутом обліку і фінансів Федерації проводяться навчання за міжнародними (DipIFR, CIPA) і власними програмами сертифікації бухгалтерів і аудиторів САРА та CAPS.
 
Top! Top!