Федерація аудиторів, бухгалтерів
і фінансистів АПК України
 
 
 
 

dfs_logo.jpg

До складу Громадської ради при Державній фіскальній службі України увійшло 154 члени – представники інститутів громадянського суспільства, які були обрані шляхом відкритого голосування сьогодні, 7 жовтня, під час установчих зборів. Саме вони здійснюватимуть громадський контроль за діяльністю Державної фіскальної служби України, формуватимуть ефективні канали комунікацій між владою та громадськістю.

Зокрема, Федерація буде представлена у Громадській раді в особі виконавчого директора – Б.В. Мельничука.

rus.jpg 22-23 жовтня 2014 року у Житомирському державному технологічному університеті відбудеться Всеукраїнська конференція «Фінансова безпека аграрного бізнесу», співорганізаторами якої є Національна академія аграрних наук України та Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України

Метою конференції є визначення факторів та загроз фінансової безпеки аграрного бізнесу на макро- та макрорівнях і напрямів їх мінімізації.

Тематика та напрями конференції:

  • Обліково-аналітична складова фінансової безпеки;
  • Аудит в управлінні фінансовою безпекою підприємств аграрного сектору;
  • Теоретичні та практичні засади фінансової безпеки на макро- та мікрорівні;
  • Інституціональна складова фінансової безпеки аграрного сектору.

Завантажити програму конференції

chb_s_-_2.png

Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України та ГО «Всеукраїнський бухгалтерський клуб» уклали Договір про співпрацю який передбачає двосторонню інформаційну підтримку спрямовану на досягнення цілей статутної діяльності організацій.

podyaka_ndu_10_09_14_s.jpgФедерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України отримала подяку від народного депутата України Л.М. Даценко, за участь фахівців Федерації у підготовці Закону України № 4731 від 17.04.2014 року "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо вдосконалення оподаткування податком на додану вартість сільськогосподарської продукції, яка виробляється особистими селянськими господарствами та реалізується через сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи", а також інших проектів законів щодо розвитку кооперації в країні, які підготовлені та надані на розгляд депутатам Верховної Ради України.

Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України уклала Меморандум про співпрацю з Національною асоціацією сільськогосподарських дорадчих служб України.

Даний Меморандум укладено з метою перетворення сільського господарства України на високопродуктивний і прибутковий вид діяльності, розвиток сільської місцевості, підвищення рівня життя сільського населення.

Співпраця між організаціями буде здійснюватись шляхом: організації та проведення публічних заходів – круглих столів, семінарів, конференцій тощо; налагодження та підтримки зв’язків з громадськістю; розповсюдження професійної інформації; навчання, консультування; утворення спільних робочих груп; спільної підготовки та реалізації проектів міжнародної технічної допомоги.

 
Top! Top!