Федерація аудиторів, бухгалтерів
і фінансистів АПК України
 
 
 
 

Світова практика доводить, що гарантією якості облікової інформації є професійна кваліфікація бухгалтерів, яка забезпечується через систему сертифікації та постійного підвищення кваліфікації фахівців. У Федерації цей процес реалізується у відповідності до Положення про підготовку, сертифікацію та постійне підвищення кваліфікації членів Федерації

Сертифікація бухгалтерів і аудиторів в Україні - це невід'ємна складова реформування бухгалтерського обліку, яка сприяє підвищенню кваліфікації і зростанню престижу професії; зниженню рівня ризику для учасників фондового ринку і фінансових інститутів; гармонізації національної системи професійної підготовки бухгалтерів і аудиторів з міжнародними принципами; підвищенню ефективності системи корпоративного управління; посиленню контролю за дотриманням норм професійної етики бухгалтерів і аудиторів.

Федерацією здійснюється професійна сертифікація та підвищення кваліфікації бухгалтерів та аудиторів за програмами:

 • САР - "Сертифікований бухгалтер-практик"
 • СІРА - "Сертифікований міжнародний професійний бухгалтер"
 • САРА - "Сертифікований професійний бухгалтер агробізнесу"
 • CAPS - "Сертифікований бухгалтер в бюджетній сфері"

 

УВАГА: виготовлення сертифікатів САР/СІРА зараз не здійснюється. Наразі припинена співпраця між ФАБФ і ЄРСБА (власник програми сертифікації СІРА), оскільки до неї входять держави, які підтримали збройну агресію рф в Україні або не висловили чітку позицію щодо цього. І поки не можемо сказати, коли і чи буде поновлено виготовлення сертифікатів.

 

Навчання за програмами САРА, CAPS проводить Інститут обліку і фінансів. Навчання за програмами САР, СІРА проводять акредитовані провайдери ФАБФ: ТОВ "ТКК "Азимут", Навчальний центр "АА "Т.А.К.-Груп".

{nomultithumb} 

Національна програма сертифікації професійних бухгалтерів агробізнесу (САРА)

СAPA

Це перша загальнонаціональна програма професійної сертифікації, яка орієнтована на бухгалтерів аграрного сектору економіки України і базується на загальноприйнятій практиці обліку сільськогосподарської діяльності за міжнародними стандартами.
Програма передбачає проходження чотирьох обов'язкових семінарів-навчань на напрямами:

  • Нормативно-правове регулювання земельно-майнових відносин в агарному секторі;
  • Облікова політика: капіталізація і підвищення інвестиційної привабливості та безпеки підприємства й аграрної галузі;
  • Звітність підприємств агробізнесу в забезпечені прозорості інтеграційних процесів;
  • Система податкових платежів та спеціальні режими оподаткування агробізнесу.

А також одного спеціалізованого семінару-навчання на вибір із запропонованих нижче напрямів:

  • Облік майна та сільськогосподарської діяльності за МСБО 41 "Сільське господарство", і П(С)БО 30 "Біологічні активи";
  • Облік на промислових підприємствах аграрного сектору за напрямами спеціалізації;
  • Інноваційні аспекти обліку майна в державних підриємствах аграрного сектору;
  • Забезпечення конкурентної системи обліку і аналізу господарської діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

За результатами успішного складання незалежного тестування слухачам видається сертифікат САРА - Certified Agribusiness Professional Accountant - Сертифікований професійний бухгалтер агробізнесу.

 

Міжнародна програма сертифікації професійних бухгалтерів (CIPA)
CIPA

Програма CIPA - це російськомовна програма навчання, іспитів і сертифікації, яка базується на Міжнародних стандартах фінансової звітності, відповідає Міжнародним стандартам освіти (МСО) МФБ і адаптована до національного ділового середовища. Після успішної здачі екзаменів по кожному з напрямів слухач отримує Сертифікат рівня:   

 • САР - Certified Accounting Practitioner (Сертифікований бухгалтер-практик); 
 • СІРА - Certified International Professional Accountant (Сертифікований міжнародний професійний бухгалтер).

 

УВАГА: виготовлення сертифікатів САР/СІРА зараз не здійснюється. Наразі припинена співпраця між ФАБФ і ЄРСБА (власник програми сертифікації СІРА), оскільки до неї входять держави, які підтримали збройну агресію рф в Україні або не висловили чітку позицію щодо цього. І поки не можемо сказати, коли і чи буде поновлено виготовлення сертифікатів.

Національна програма сертифікації бухгалтерів бюджетної сфери (CAPS)
Image

З 2009 року Інститутом обліку і фінансів розпочато навчання за програмою CAPS. Програма представлена для підвищення кваліфікації і сертифікації бухгалтерів бюджетної сфери.
Програма складається з семінарів-навчань за п'ятьма напрямами:

 •  Модернізація бухгалтерського обліку в державному секторі: застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;
 •  Кошториси бюджетних установ. Облік доходів і видатків;
 •  Фінансова та бюджетна звітність в державному секторі;
 •  Бухгалтерський облік використання державного майна та об'єктів інтелектуальної власності в бюджетних установах;
 •  Закупівля товарів, робіт, послуг за державні кошти.

  

Після успішного незалежного тестування учасники отримують сертифікат CAPS - Certified Accountant of public sector - Сертифікований бухгалтер в бюджетній сфері.

 
Top! Top!