Федерація аудиторів, бухгалтерів
і фінансистів АПК України
 
 
 
 

Видавництвом "Облік і фінанси АПК" випущено понад 60 номерів фахового науково-виробничого журналу "Облік і фінанси" та більше 20-ти навчально-методичних посібників з найбільш актуальних питань професійної практики. 

Журнал "Облік і фінанси"

В 2004 році Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України стала ініціатором і засновником фахового науково-виробничого журналу "Облік і фінанси АПК"

За період з 2004 року по 2013 рік в журналі опубліковано більше 40 методичних рекомендацій, що були розроблені фахівцями (членами Федерації) і затверджені наказами Міністерства аграрної політики і продовольства України.

В 2012 році журнал "Облік і фінанси АПК" змінив назву на "Облік і фінанси" 

З 2013 року журнал "Облік і фінанси" індексується в міжнародних каталогах та наукометричних базах, що дає можливість значно розширити методологічний вплив на розв'язання проблем обліку, звітності, аудиту не лише членів Федерації, а й вітчизняної облікової науки загалом. Крім цього, включеня журналу в наукоментричні бази, підвищило зацікавленість у публікаціях в ньому досліджень зарубіжних вчених і ознайомлення із ними вітчизняної наукової спільноти. 

Навчально-методичні посібники

З 2006 року видавництво "Облік і фінанси АПК" випускає та розповсюджує навчально-методичні посібники з найбільш актуальних питань бухгалтерської практики, оподаткування та специфіки використання майна підприємств аграрного сектору.

Посібники забезпечують інформаційну підтримку програм сертифікації САРА - "Сертифікований професійний бухгалтер агробізнесу" та CAPS - "Сертифікований бухгалтер в бюджетній сфері", використовуються територіальними відділеннями Федерації для проведення семінарів-навчань бухгалтерів агропромислових підприємств та студентами аграрних вузів у навчальному процесі. 

 
Top! Top!