Федерація аудиторів, бухгалтерів
і фінансистів АПК України
 
 
 
 

Головною метою ФАБФ є об’єднання зусиль членів Федерації для сприяння розвитку та підвищення статусу професій бухгалтера та фінансиста, сприяння розробці нових і вдосконаленню діючих механізмів організації та методології фінансів, бухгалтерського обліку, контролю та аудиту в агропромисловому виробництві.

 Основні завдання Федерації:

  • методичне забезпечення обліку,фінансів, оцінки, звітності та аудиту в галузях АПК;
  • координація наукових досліджень з проблем бухгалтерського обліку, оцінки, фінансів, звітності та аудиту, комп’ютеризації облікових робіт, сприяння впровадження в практику результатів наукових досліджень;
  • методичне забезпечення підготовки та перепідготовки кадрів, створення системи професійного навчання, сертифікація своїх членів за міжнародними стандартами обліку та звітності;
  • створення в аграрних регіонах інформаційно-довідкової мережі з питань обліку, фінансів, звітності, податків і права;
  • організація співпраці з вітчизняними та закордонними об’єднаннями фінансистів, бухгалтерів і аудиторів,міжнародними проектами.
     
 
Top! Top!