Федерація аудиторів, бухгалтерів
і фінансистів АПК України
 
 
 
 
1956р. На базі ННЦ "Інститут аграрної економіки" почала формуватись науково-практична Школа бухгалтерського обліку у сільському господарстві
1986р. Завдяки плідній роботі працівників сектору бухгалтерського обліку і аналізу діяльності сільськогосподарських підприємств Інституту Школа визнана головним всесоюзним центром по координації виконання наукових досліджень з проблем бухгалтерського обліку, звітності, контролю та аналізу в агропромисловому секторі
1992р. Представниками Школи ініційовано створення при Міністерстві сільського господарства України науково-методичної Ради з питань обліку, звітності та аудиту в АПВ. До її складу ввійшли керівники бухгалтерських служб системи Міністерства, провідні вчені, бухгалтери найуспішніших підприємств
1995р. За рішенням Мінсільгосппроду України сертифіковано групу аудиторів з усіх аграрних регіонів, які згодом започаткували створення аудиторських фірм з аграрною спеціалізацією
1997р. Аграрна спеціалізація була сприйнята Спілкою аудиторів України (сертифіковані представники Школи двічі обиралися до складу Ради Спілки Аудиторів України, а потім до Регіонального відділення Аудиторської Палати України по м. Києву та Київській області)
1997р. Фахівці Школи ввійшли до складу Методологічної ради з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України і прийняли активну участь у розробці Закону "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", нового плану рахунків і національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку
2003р. Створена Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України (ФАБФ АПКУ) - всеукраїнська професійна громадська організація, покликана зберегти і примножити професійні надбання Школи бухгалтерського обліку у сільському господарстві
2004р. Федерацією розпочато випуск фахового науково-виробничого журналу "Облік і фінанси"
2005р. Федерація стала асоційованим членом Євразійської ради сертифікованих бухгалтерів і аудиторів (ЄРСБА), яка має статус офіційної регіональної групи МФБ ("official regional grouping of IFAC")
2005р. Для посилення інформаційно-консультаційного забезпечення роботи обліково-фінансових служб підприємств аграрного сектору Федерацією спільно з Міністерством аграрної політики України підписано Меморандум про співпрацю
З 2005р. Федерацією спільно з органами державної влади, професійними організаціями, навчально-науковими інститутами та вищими учбовими закладами проводяться щорічні міжнародні науково-практичні конференції, присвячені проблемам реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України
2006р. Федерацією аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України спільно з Федерацією професійних бухгалтерів і аудиторів України, Спілкою аудиторів України та Аудиторською палатою України підписано Меморандум про співпрацю та координацію дій. Цим документом професійні організації підтвердили наміри в об'єднанні зусиль щодо сприяння поступовому переходу вітчизняних підприємств, установ і організацій на МСФЗ, запровадженню системного застосування МСА в практиці суб'єктів аудиторської діяльності, дотримання Кодексу професійної етики МФБ та Міжнародних стандартів освіти МФБ
2006р. Федерація стає членом громадських рад Міністерства фінансів України та Міністерства аграрної політики України
2006р. Федерацією започатковано роботу бухгалтерського порталу www.faaf.org.ua - єдиної інформаційно-довідкової мережі з питань фінансів, обліку, звітності, податків та права у сфері аграрного бізнесу
2006р. Для забезпечення інформаційної підтримки ефективного управління аграрним бізнесом Федерацією розпочато випуск навчально-методичних посібників видавництва "Облік і фінанси АПК"
2008р. За сприяння Федерації створено постійно діючу Методичну раду з питань бухгалтерського обліку при Міністерстві аграрної політики України
2008р. Для впровадження сучасних програм професійного розвитку бухгалтерів галузі і консалтингової підтримки аграрного бізнесу Федерацією створено методологічний центр - Інститут обліку і фінансів
2008р.

Розроблено та запроваджено власні (національні) програми сертифікації

  • CAPA - "Сертифікований професійний бухгалтер агробізнесу"
  • CAPS - "Сертифікований бухгалтер в бюджетній сфері"
2009р. Федерація стала дійсним членом Євразійської ради сертифікованих бухгалтерів і аудиторів (ЄРСБА), яка має статус офіційної регіональної групи МФБ ("official regional grouping of IFAC")
2009р. Програми CAPA і CAPS отримують визнання Євразійської ради сертифікованих бухгалтерів і аудиторів (ЄРСБА)
2011р. Інститут обліку і фінансів пройшов державну акредитацію як наукова установа та ввійшов у сферу наукової координації (відання) Національної академії аграрних наук України
2014р. Федерація стає членом Громадської ради при Державній фіскальній службі України
 
Top! Top!