Федерація аудиторів, бухгалтерів
і фінансистів АПК України
 
 
 
 

п/п

Назва науково-дослідної роботи 

Замовник

1.

Розробити альбом первинних документів та Методичні рекомендації по їх застосуванню в сільськогосподарських підприємствах

Міністерство аграрної політики України

2.

Розробити систему річної бухгалтерської звітності сільськогосподарських підприємств (у т. ч. фермерських з урахуванням міжнародних підходів та національних пріоритетів)

Міністерство аграрної політики України

3.

Розробити методичні рекомендації із складання сільськогосподарськими підприємствами фінансової звітності за сегментами на 2005 рік

Міністерство аграрної політики України

4.

Розробити методичні рекомендації з фінансового та бухгалтерського забезпечення операцій із зерном: використання складських документів, державні, заставні та регіональні закупівлі

Міністерство аграрної політики України

5.

Розробити концепцію річного виробничо-фінансового плану сільськогосподарського підприємства та методичні рекомендації з його підготовки

Міністерство аграрної політики України

6.

Методичні рекомендації з прогнозування, обліково-обґрунтованого забезпечення, калькуляції собівартості закладення, догляду та списання багаторічних насаджень

Міністерство аграрної політики України

7.

Розробити методичні підходи та рекомендації по обліку зерна на підприємствах АПК в ринкових умовах

Міністерство аграрної політики України

8.

Методичні рекомендації з планування, обліку та калькулювання собівартості виноробної продукції

Міністерство аграрної політики України

9.

Розробка порядку використання (відчуження, списання передачі в оренду) майна підприємств, що входять до сфери управління Міністерства аграрної політики України

Міністерство аграрної політики України

10.

Розробка організаційних та методичних підходів до проведення досудової санації підприємств, що входять до сфери управління Міністерства аграрної політики України

Міністерство аграрної політики України

11.

Розробка методичних рекомендацій із облікового забезпечення відомчої (аграрних) статистики в тестових підприємствах

Міністерство аграрної політики України

12.

Розробка методики проведення аудиту бюджетних та державних підприємств, що входять до сфери управління Мінагрополітики України

Міністерство аграрної політики України

13.

Формування організаційної інфраструктури, системи та механізмів фінансового забезпечення страхування сільськогосподарських товаровиробників

Міністерство аграрної політики України

14.

Розробити Методичні рекомендації та підходи до формування облікової політики державних підприємств, що входять до сфери управління Мінагрополітики України із врахуванням П(С)БО 30 «Біологічні активи»

Міністерство аграрної політики України

15.

Розробити Методичні рекомендації оцінки сільськогосподарської діяльності за   П(С)БО 30 «Біологічні активи»

Міністерство аграрної політики України

16.

Розробка Альбомів первинних документів по виноробній та коньячній продукції

Міністерство аграрної політики України

17.

Розробка Методичних рекомендацій щодо відображення в бухгалтерському обліку коштів державної фінансової підтримки на підприємствах АПК

Міністерство аграрної політики України

18.

Розробка Концепції розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України

Міністерство аграрної політики України

19.

Методичні підходи з розробки таблиць “Внутрішня підтримка сільського господарства в Україні: розрахунок Сукупного Виміру Підтримки (СВП) для національних виробників” за 2007 рік у форматі АСС/4 за методикою Світової організації торгівлі

Міністерство аграрної політики України

19.

Розроблення методичних рекомендацій з відображення урядових заходів підтримки сільського господарства України в 2009 році у форматі таблиць внутрішньої підтримки Світової організації торгівлі

Міністерство аграрної політики України

20.

Теоретичне обґрунтування та розроблення приміток до фінансової звітності сільськогосподарських підприємств за вимогами П(С)БО 30 «Біологічні активи»

Міністерство аграрної політики України

21.

Трансформація непрямих заходів підтримки вітчизняних виробників сільськогосподарської продукції з метою дотримання зобов'язань України перед Світовою організацією торгівлі (СОТ) та розроблення методичних рекомендацій з відображення урядових заходів прямої підтримки сільського господарства України у 2010 році

Міністерство аграрної політики України

22.

Проведення аналітичної роботи по аналізу поступок Європейського Союзу в розрізі продуктів 1-24 УКТЗЕД при укладенні угод про вільну торгівлю між ЄС та іншими країнами світ

Міністерство аграрної політики України

23.

Підготовка пропозицій щодо перспективних до впровадження в Україні програм підтримки тваринництва через заходи “зеленої скриньки” СОТ та з урахуванням світового досвіду

Міністерство аграрної політики України

24.

Наукове забезпечення розробки системи обліку та аналізу діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у контексті удосконалення проекту Закону України "Про обслуговуючу кооперацію"

Міністерство аграрної політики та продовольства України

25.

Розробка нової методики калькулювання та визначення собівартості сільськогосподарської продукції відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності

Міністерство аграрної політики та продовольства України

26.

Дослідження шляхів формування нерухомістю Статутних фондів господарських товариств в процесі приватизації (корпоратизації) державного майна з врахуванням останніх змін до законодавства

Фонд Державного майна України

27.

Розробка моделі оцінки податкового потенціалу сільського господарства України

Національний Університет державної податково служби України

28.

Особливості планування податкових надходжень на мікроекономічному рівні розвитку України

Національний Університет державної податково служби України

 
Top! Top!