Федерація аудиторів, бухгалтерів
і фінансистів АПК України
 
 
 
 

З метою вирішеня завдань Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України співпрацює з державними органами влади, професійними організаціями, науково-навчальними закладами, екзаменаційною мережею CIPA-EN в Україні.

Державні структури 

 • Профільні Комітети Верховної Ради
 • Міністерство фінансів України
 • Міністерство аграрної політики та продовольства України
 • Міністерство доходів і зборів України
 • Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
 • Державна служба статистики України

Професійні та галузеві організації

 • Аграрний союз України
 • Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу"
 • Аудиторська палата України
 • Всеукраїнський бухгалтерський клуб
 • Євразійська Рада сертифікованих бухгалтерів і аудиторів
 • Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України
 • Національний інститут професійних бухгалтерів, фінансових менеджерів і економістів
 • Спілка аудиторів України
 • Українська асоціація сертифікованих бухгалтерів і аудиторів
 • Українська корпорація по виноградарству та виноробній промисловості "Укрвинпром"
 • Українське товариство фінансових аналітиків
 • Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України

Науково-навчальні заклади

 • Білоцерківський національний аграрний університет
 • Вінницький національний аграрний університет
 • Дніпропетровський державний аграрний університет
 • Житомирський державний технологічний університет
 • Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана
 • Луганський національний аграрний університет
 • Луцький національний технічний університет
 • Львівський національний аграрний університет
 • Миколаївський національний аграрний університет
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України
 • ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН
 • Одеський державний аграрний університет
 • Одеська національна академія харчових технологій
 • Подільський державний аграрно-технічний університет
 • Полтавська державна аграрна академія
 • Сумський національний аграрний університет
 • Таврійський державний агротехнологічний університет
 • Тернопільський національний економічний університет
 • Уманський національний університет садівництва
 • Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
 • Херсонський державний аграрний університет
 • Хмельницький університет управління та права
 
Top! Top!